Consult

Consult

Tijdens het eerste consult met de tandarts zal de medische en tandheelkundige geschiedenis van de patiënt besproken worden. Als er eventuele klachten zijn zal ook daarop worden ingegaan. Het exacte behandelplan en de kosten daarvan kunnen echter pas bepaald worden na een uitgebreid onderzoek en het bestuderen van de röntgenfoto’s.